ONKO TEILLÄ MOJOA? -Mistä motivaatio harjoitteluun?

MOJO ”Vire ja fiilis, joka erottaa ihmisen muista. Mojo tarkoittaa melkein taianomaista voimaa, energistä otetta, draivia ja karismaa, joka voidaan liittää eri tilanteisin ja ihmisiin.” – Urban Dictionary & Wiktionary

Motivaatio on alun perin johdettu latinankielen sanasta ”movere”, joka tarkoittaa liikkumista. Motivaatio määrää, mihin henkilö suuntaa resurssinsa ja millä aktiivisuudella, intensiteetillä ja kuinka ahkerasti yksilö toimii. FLOW taas on upea tila, jossa tuntuu niin kuin kaikki olisi mahdollista. Tässä inspiroivassa blogisarjassa esittelemme Tervahiihtäjä -pariskuntia, jotka kertovat siitä mikä heitä motivoi. Saamme myös vinkkejä siihen, mikä auttaa, kun motivaatio on hukassa. 

Motiivit ja motivaatio ohjaavat meitä siinä käymmekö ennen töihin lähtöä esimerkiksi juoksu- tai pyörälenkillä tai jaksamme pukea treenivaatteet päälle marraskuun loskakeleillä ja lähteä lenkille. Motivaation avulla voimme asettaa itsellemme tavoitteita, joita kohti pyrimme omalla työllä. Päämääriin päästäksemme teemme erilaisia asioita, joiden uskomme johtavan haluttuun lopputulokseen. Motivaatio auttaa meitä myös säilyttämään mielenkiinnon tehtävässä ja auttaa pitkäjänteisessä työssä kohti tavoitteita.

Flow puolestaan perustuu sisäiseen motivaatioon ja sen ansiosta ihminen voi syventyä tekemiseen niin, että menettää ajan ja paikan tajun ja keskittyy täysin tekemiseensä eläen hetkessä. Flowssa ihminen haluaa jatkaa tekemistä, oppimista ja kehittymistä. Flow on mahdollista saavuttaa tilanteessa, jossa koettu haaste ja koetut kyvyt ovat korkealla tasolla, mutta kuitenkin tasapainossa.

Jos toiminnassa ei ole riittävästi haastetta suhteessa yksilön osaamiseen, hän tylsistyy helposti tekemiseensä. Päinvastoin, jos haaste on liiaksi yksilön omien taitojen yläpuolella ja yksilö tuntee epäonnistuvansa, hän ahdistuu. Molemmissa tapauksissa on vaarana, että yksilön motivaatio laskee. Onkin tärkeää, että toiminnan haastetaso asetetaan yksilön taitojen ja osaamisen mukaan. ”Choose your battles!” Tällöin yksilö voi saavuttaa flow -tilan ja uppoutua täysin tekemiseensä.

Matkalla Tervahiihtoon -valmentaja kaudella 2016-2017 Anu Junnilla haastaa myös itseään jatkuvasti eikä treenimotivaatiota tarvitse houkutella.

Sisäisen motivaation ansiosta ihmiset tekevät asioita koska se on nautittavaa tai kiinnostavaa. Tällainen tekeminen yleensä kannattaa, koska se johtaa luovuuteen ja oppimiseen. Sisäinen motivaatio on yhteydessä positiivisiin tunteisiin, rakentavaan käyttäytymiseen ja ajatuksiin, ja siten se on hyvinvoinnin tärkeä osa. Sisäinen motivaatio linkittyy kiinteästi valmiiksi saatuihin menestyksekkäisiin projekteihin ja asioiden valmistumiseen.

”Sisäisestä motivaatiosta on kyse silloin, kun toiminta tehdään ilman ulkoisia tekijöitä, kuten rahapalkintoa.”

Sisäisesti motivoitunut ihminen osallistuu toimintaan puhtaasta nautinnosta ja ilosta. Sisäistä motivaatio rikastavat:

  • Tavoitteet ja tarkoitus
  • Kompetenssi
  • Vapaus
  • Kehittyminen

Vapaus lähtee ihmisen tarpeesta kokea itsensä kyvykkääksi ja kokea itsemääräämisoikeutta eli ihminen haluaa olla vapaa ulkopuolisesta ohjauksesta ja päättää itse omista tekemisistään. Urheilussa oman kehon tuntemusten kuunteleminen ja kunnioittaminen kuuluvat myös vapauteen. Tutkimusten mukaan liiallinen kontrolli laskee paitsi sisäistä motivaatiota, ne myös laskevat ihmisen luovuutta. Kestävyysurheilussa vapauden tunne voi myös tarkoittaa syvää yhteyttä luontoon, kun saa vaeltaa tai hiihtää kauniissa erämaassa ilman aikatauluja. Kiireisessä oravanpyörässä juuri urheilun tuoma vapauden tunne voi olla se tärkein motivaatiotekijä.

Tavoitteellisuus ja tarkoitus tarkoittavat, että henkilö kokee tekemisensä tärkeäksi ja että hän tähtää johonkin itseään suurempaan. Urheilussa voi olla kyse esimerkiksi tapahtumaan ilmoittautumisesta ja itsensä ylittämisestä tietyllä aikavälillä. Sankarihiihtäjämme Pentti Lievonen kertoi blogissamme kuinka hän on selvinnyt sairauksista ja leikkauksista Tervahiihdon avulla. Kun tavoitteena on hiihtää Tervahiihto, on aina syy ponnistaa lenkille ja kuntoutua sairauksista. Pentti onkin hiihtänyt Tervahiihdon joka vuosi jo vuodesta 1962.

Kompetenssi tarkoittaa sarjaa erilaisia taitoja, joita ihminen kykenee käyttämään sujuvasti eri tilanteissa eli ihminen tuntee olevansa hyvä siinä mitä tekee. Hiihtotekniikkojen hallinta, suunnistus- tai vaikkapa maastopyörätaitojen hallinta voi antaa pystyvyyden tunteen, joka koukuttaa ja motivoi oppimaan lisää. Tapahtumiin osallistuminen ja se, että osaa esimerkiksi valita oikeita strategioita eri reiteille on osa kilpailukompetenssia.

Kehittyminen tarkoittaa sitä, että yksilö saa valita tavan, jolla pyrkii kohti tavoitetta, jonka hän itse kokee mielekkääksi. Lisäksi on tärkeää, että ihminen tuntee kehittyvänsä asteittain matkalla kohti päämäärää. Tällä matkalla erilaiset mittarit ja kannustava sekä rehellinen palaute ovat tärkeitä. Kehittymistä voi tapahtua esimerkiksi lihaskunnossa, kestävyyskunnossa, tapahtumaosaamisessa, kehonkoostumuksessa tai vaikkapa hiihtotekniikkojen hallinnassa. Eri ihmisillä eri motivaatiotekijät vaikuttavat eri tavoin ja siksi meitä on liikkujinakin monenlaisia.

Lähteet

Thomas, K. W. (2000) Intrinsic motivation at work – Building energy & commitment. San francisco: Berrett-Koehler Publishers Inc. (kuva)

Lohikoski, P. (2011) Renewal and personal mastery in knowledge-based organizations. The case of a Finnish ICT-company. Ethical Issues and Social Dilemmas in Knowledge Management: Organizational Innovation. IGI Global.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *