UUSI VUOSI 2016: lupauksia vai tavoitteita?

 smart

Uusi vuosi on lupausten kulta-aikaa. Luvataan lopettaa tupakanpoltto, luvataan aloittaa kuntoilu, luvataan osallistua massahiihtotapahtumaan. Lupausten huono puoli on se, että ne toteutuvat heikolla prosentilla. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan 85% ihmisistä, jotka lupasivat lopettaa tupakanpolton, epäonnistuivat lupauksen lunastamisessa.

Lupausten heikkous on niiden prosessimaisuuden puute. Lupaukset eivät useinkaan toteudu, koska meillä on samanaikaisesti muita kilpailevia tavoitteita. Lupaus on usein liian iso toteutettavaksi sellaisenaan. Tavoitteet puolestaan onnistuvat todennäköisemmin. Etenkin, jos ne laaditaan huolella.

SMARTit tavoitteet

Urheilija ei jätä menestyksessään mitään lupausten varaan. Sen sijaan hän asettaa tavoitteita, jotka perustuvat tietoon siitä, mikä on aidosti mahdollista, miten tavoitteet on mahdollista saavuttaa ja miten tavoitteet kannattaa aikatauluttaa. Lupauksissa sen sijaan puuttuvat edellä mainitut, ratkaisevat, osatekijät.

Jotta tavoitteet menisivät maaliin saakka, tulee huomioida muutama tärkeä osatekijä. Tavoitteen tulee olla täsmällinen, mitattavissa oleva, toimintaan ohjaava, realistinen ja aikataulutettu. Osatekijät ovat suomennoksia sanoista spesific, measurable, activation oriented, realistic, timely. Sanayhdistelmä on tiivistetty kirjainyhdistelmään SMART.

täsmällinen3

Spesific eli täsmällinen

Hyvä tavoite on täsmällinen. Tavoite kertoo tarkallaan sen, mitä haluaa saavuttaa ja milloin tavoitteeseen on tarkoitus päästä. Esimerkiksi Tervahiihdossa 12.3.2016 tavoiteaikasi voi olla 70 km matkalla 2:48:00. Tai vastaavasti 12.3.2016 tulet voittamaan Tervahiihdon 70 kilometrin matkan vapaalla hiihtotavalla.

Mitä täsmällisempi tavoite on, sitä helpompi on laatia välitavoitteita ja seurata tavoitteen etenemistä.

mitattava

Measurable eli mitattavissa oleva

Kertoo siitä, että tavoitteeseen pääsyä tulee pystyä mittaamaan objektiivisesti. Lupausten heikko puoli on se, että ne ovat itse lopputuloksen suhteen hyvin epämääräisiä. Esimerkiksi lupaus, ”alkaa käydä kuntosalilla” ei vielä kerro sitä, kuinka usein, paljonko kerrallaan ja miten mittaan tavoitteessa onnistumista. Jos et pysty arvioimaan riittävän tarkasti tavoitteessa onnistumista, et tiedä milloin olla tyytyväinen ja toisaalta, milloin tyytymätön. Lupaukset perustuvatkin enemmän mielentilaan perustuvaan arvioon, kun taas tavoitteet perustuvat mitattaviin tuloksiin.

toiminta2

Activation oriented eli toimintaan ohjaavat

Kun lopputulos on selkeä, on helppo määrittää keinot tavoitteeseen pääsemiseksi. Jos lupaan itselleni aloittaa hiihtoharjoittelun, jää vielä epäselväksi, hiihdänkö perinteistä vai vapaata tai se millaisia yksittäisiä harjoituksia minun olisi järkevää tehdä, jotta kehityn ja nauttisin tekemisestä mahdollisimman paljon.

Hyvä tavoite antaa jo itsessään selvät speksit sille, mitä minun täytyy tehdä, jotta haluan päästä tavoitteeseen. Jos maasto on Tervahiihdossa tasainen, tuskin kannattaa harjoitella pääsääntöisesti kuokkaa eli perusluistelua. Hyvä tavoite näin ollen syventyy lajianalyysiinkin.

realistisuus

Realistic eli realistinen

Vaikein, mutta yksi tärkeimmistä asioista, mitä tavoitteenasettelussa tulee huomioida, on tavoitteen realistisuus. On nimittäin niin, että ylimitoitetut tavoitteet vähentävät motivaatiota, koska oma onnistumisen kokemus ei pääse vahvistumaan. Liian helpot tavoitteet taas eivät innosta. Täytyy siis löytää omaan tasoon nähden riittävän haastava, mutta kuitenkin realistinen tavoite.

Realistisuus perustuu harjoittelussa fysiologiseen kehittymispotentiaaliin. Niinpä sinulla on hyvä olla riittävästi tietoa siitä, miten nopeasti haluttua ominaisuutta on kehittää. Esimerkiksi maksimaalisen hapenoton osalta kehitysvauhti 3 kuukauden aikana on keskimäärin 2-4 ml/kg/min, joka tarkoittaa juoksussa sitä, että vauhtisi paranee samoilla sykkeillä noin 1km/h. Tällainen taustatieto auttaa jo huomattavasti realististen tavoitteiden asettamisessa, sen sijaan, että heittäisit vain lonkalta tavoiteaikasi.

Mikäli et osaa itse arvioida tavoitteen realistisuutta, kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen.

aikataulu2Timely eli aikataulutettuTarkoittaa selkeää päätepysäkkiä tavoitteen täyttymisen osalta ja päätavoitteita tukevia välitavoitteita. Mikäli päätavoite on aikataulullisesti etäällä, jopa useiden kuukausien päässä, on järkevää asettaa pienempiä välitavoitteita matkan varrelle. Välipysäkit varmistavat, että suunta on oikea ja toisaalta oikeanlaiset testit välipysäkeillä kannustavat ja motivoivat jatkamaan harjoittelua.

Välitavoitteita kannattaa asettaa noin 1 – 2 kuukauden aikajaksoille. Tässä ajassa ehtii syntyä mitattavia tuloksia ja toisaalta, jos harjoittelu ei ole purrut oikealla tavalla, niin ohjelmaa on mahdollista tarkistaa ajoissa.

On varmasti käynyt jo selville, että lupausten ja tavoitteiden välillä on suuri ja ratkaiseva ero menestyksen kannalta. Se, joka oppii käyttämään tavoitteenasettelun keinoja rutiinimaisesti, kehittyy pitkällä aikavälillä parhaiten. Onnistuminen ruokkii itseluottamuksen ja pystyvyyden kokemuksen kautta sisäistä motivaatiota. Toisin kuin lupaukset, jotka eivät toteutuneet. Tänäkään vuonna.

Tavoitteellista harjoitusvuotta,

lasse

Lasse Seppänen

Kuvat: Päivi Lohikoski (ei Lasse Seppäsen kuva)

urheiluuuttavuotta

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *